ติดต่อเต็นท์

บอส แอนด์ บุ๊ค ยูสคาร์

12 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู

อ.เมือง จ.ลำปาง

081-5685412